Doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Zoznam odborných príspevkov

Tančin, V., Tančinová, D.: Strojové dojenie kráv a kvalita mlieka. Publikácie SCPV Nitra 19, 2008, 105 s.

Banďošová, J., Tančin, V., Mihina, Š., Uhrinčať, M.: Využívanie automatického ukončovania dojenia. Slovenský chov, 5, 2003, s. 24-26

Mačuhová, L., Tančin, V.: Intenzívnejší rast a dlhší produkčný vek. Slovenský chov, 11, 2007, 47-48

Tančin, V.: Efektívnosť dojenia je ovplyvnená aj prípravou vemena pred dojením. Slovenský chov, 9, 2001, s. 9-10

Tančin, V.: Zdravie dojníc a kvalita mlieka rozhodujú. Mliekárstvo, 33/2, 2002, str. 35-37

Tančin, V.: Biologické požiadavky na modernizáciu procesu dojenia oviec. Slovenský chov, 1, 2003, 22-24

Tančin, V.: Zvyšovanie účinnosti dojenia – rýchlejšie a kompletnejšie podojenia kráv. Príloha Slovenského Chovu Agrokomplex 2003, str. 44-46

Tančin, V.: Účinnosť reflexu spúšťania mlieka: faktory prostredia a spôsob získavania mlieka. Slovenský chov, 4, 2003, s. 51-52

Tančin, V.: Ďôležitý je správny pracovný postup. Slovenský chov, 8, Príloha Agrokomplex 2004, s. 14-16

Tančin, V.: Správny pracovný postup pri dojení – kľúčová úloha zootechnika. Slovenský chov, 5, 2004, s.54

Tančin, V.: Inšpirácia pre zmeny skúšok dojiteľnosti. Slovenský chov, 12, 2005, 36-37

Tančin, V.: Spoločne riešme problém kvality mlieka. Slovenský chov, 12, 2006, s. 41

Tančin, V.: Využívajme zariadenie pre automatické ukončenie dojenia. Slovenský chov, 5, 2008, s.42-43

Tančin, V.: 9. Úspešný ročník Celoslovenskej súťaže o mlieku. Slovenský chov, 5, 2008, s. 44

Tančin, V.: Chráňme prvôstky od mastitídy. Slovenský chov, 12, 2008, s. 33-34

Tančin, V.: Program prevencie mastitíd. Slovenský chov, 2, 2009, s. 40

Tančin, V., Kirchnerová, K., Foltýs, V., Tančinová, D.: Kvalita mlieka je aj zrkadlom prípravy vemena pred dojením. Oddájať a stimulovať sa vyplatí. Slovenský chov, 12, 2005, s. 32-33

Tančin, V., Mačuhová, L., Uhrinčať, M.: Niečo viac o dojiteľnosti bahníc – predpoklady pre strojové dojenie. Slovenský CHOV, 4, 2006, s. 28-29

Tančin, V., Mačuhová, L., Uhrinčať, M.: Faktory prostredia chovu dojníc a poruchy spúšťania mlieka. Slovenský CHOV, 5, 2007, s. 27-28

Tančin, V., Mačuhová, L., Uhrinčať, M.: Mastitída prvôstok – narastajúci problém. Slov. Chov., 5, 2009, s. 33

Tančin, V., Mačuhová, L., Uhrinčať, M., Margetínová, J., Mihina, Š.: Stabilita reakcie bahníc na strojové dojenie. Slovenský chov, 1, 2007, s. 41-43

Tančin, V., Uhrinčať, M., Mihina, Š.: Trendy európskej legislatívy vo welfare zvierat. Slovenský chov č. 8., príloha AX, 2007, s. 34-36

Tančin, V., Mihina, Š., Tančinová, D.: Problematika ukončovania dojenia dojníc stále aktuálna. Slovenský chov, č.8, príloha AX, 2001, 18-20

Tančin, V., Uhrinčať, M., Tančinová, D., Salagová, Z.: Metabolická odozva a význam prikrmovania teliat štartérovou zmesou vo vzťahu k odstavu. Slovenský chov, 1, 2000, 27-28,

Tančin, V., Uhrinčať, M.: Moderný odchov jalovíc by mal zohľadňovať priebeh vývoja mliečnej žľazy. Slovenský chov, 3, 2005, s. 32-33
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok