Ing. Matúš Rajský
Zoznam odborných príspevkov

Rajský, M.: Čo je stredoeurópske poľovníctvo, kto je stredoeurópsky poľovník? In. Naše poľovníctvo, 11, 2009, s. 13

Rajský, M.: Pre poľovnícku prax – s poľovníckou praxou. In. Naše poľovníctvo, 2005, 1, 8

Rajský, M.: Prikrmovanie prežúvavej zveri. In. Poľovníctvo a rybárstvo, 60, 2008, 11, s. 26-28

Rajský, M.: Selekcia jeleňov s prvým parožím. In.: Naše poľovníctvo, 4, 2005, s. 6-7

Rajský, M.: Jelenia zver - prvé parožie. In.: Myslivost, 10, 2004, s. 24-25

Rajský, M., Jelsnes, R.: Za losmi do Nórska. In.: Myslivost, 2, 2004, s. 26-29

Rajský, M.: Povodeň a zver. In.: Poľovníctvo a rybárstvo, 10, 2002, s. 11

Rajský, M., Foltys, V.: Výživa a veterinárna problematika chovu jeleňovitých. In. Hubertlov, 6, 2009, XIII, s. 12-13

Rajský, M., Hell, P., Vodňanský, M., Garaj, M.: K biologickej ochrane porastov pred škodami zverou 1. časť. In. Lesník, 1, 2007, s. 16-17

Rajský, M., Slamečka, J., Hell, P., Garaj, M.: K biologickej ochrane porastov pred škodami zverou 2. časť. In. Lesník, 2, 2007, s. 16-17

Rajský, M., Slamečka, J., Garaj, M., Plavý, R.: K biologickej ochrane porastov pred škodami zverou 3. časť. In. Lesník, 3, 2007, s. 18-19

Rajský, M., Hell, P., Garaj, M., Plavý, R.: K biologickej ochrane porastov pred škodami zverou 4. časť. In. Lesník, 4, 2007, s. 16-17

Rajský, M., Hell, P., Garaj, M., Plavý, R., Guľa, M.: K biologickej ochrane porastov pred škodami zverou 5. časť. In. Lesník, 5, 2007, s. 16-17

Rajský, M., Hell, P., Slamečka, J., Rajský, D.: Čím budeme prikrmovať. In. Naše poľovníctvo, 8, 2007, s. 12-13

Rajský, M., Rajský, D., Hell, P., Slamečka, J.: Čím budeme prikrmovať (2). In. Naše poľovníctvo, 9, 2007, s. 10-11

Rajský, M., Hell, P., Vodňanský, M., Hogh, J., Mutňanský, K., Rajský, D.: Pripravujeme letninu. In. Naše poľovníctvo, 05, 2009, s. 14-15

Rajský, M., Chrenková, M., Nitrayová, S.: DDGS: sušené výpalky z obilia. In. Naše poľovníctvo, 2, 2009, s. 10-11

Rajský, M., Jelsnes, R., Sokol, J., Juriš, P., Rajský, D., Garaj, P.: Vývoj populácií, migrácie a poľovnícka exploatácia druhov vodného vtáctva z čeľade kačicovitých Anatidae na Slovensku a v ďalších krajinách z pohľadu možného prenosu nákaz. In. Slovenský veterinársky časopis, XXX, 2005, 6, s. 378-382

Rajský, M., Požgaj, R., Chudej, P., Garaj, M.: Vývrtkáre, spiatočníky, parochniare... In.: Poľovníctvo a rybárstvo, 7, 2004, s. 9

Rajský, M., Petrikovič, P., Vodňanský, M.: Prikrmovanie zveri so zameraním na siláže. In. Slovenský chov, XII, 4, 2007, s. 42-44, 46

Rajský, M., Rajský, D.: Cicavica obrovská Významný pečeňový parazit prežúvavcov – história, aktuálna situácia a opatrenia. In. Slovenský chov, XIII, 2, 2008, s. 48-49, ISSN 1335-1990

Rajský, M., Slamečka, J., Hell, P.: Nebezpečné krmivo Problémy pri prikrmovaní poľovnej zveri. In. Poľovníctvo a rybárstvo, 59, 2007, 3, s. 20-21

Rajský, M., Slamečka, J., Rajský, D., Guľa, M.: Negatíva súvisiace s vyrušovaním raticovej zveri v zimnom období. In. Naše poľovníctvo, 5, 2007, s. 6-7

Rajský, M., Šuba, I., Rajský, D.: K selektívnemu odstrelu jelenej zveri. In. Poľovníctvo a rybárstvo, 9, 2006, s. 10 -11

Rajský, M., Vodňanský, M.: Obilie: riziká a prínosy pre zver. In.: Naše poľovníctvo, 03, 2010, s. 6-7

Rajský, M., Vodňanský, M., Hell, P., Rajský, D.: Výživa, prikrmovanie a vhodnosť krmív 1. In.: Naše poľovníctvo, 9, 2008, s. 6-7

Rajský, M., Vodňanský, M.: Výživa, prikrmovanie a vhodnosť krmív 2. In.: Naše poľovníctvo, 10, 2008, s. 14-15

Rajský, M., Vodňanský, M., Hell, P., Slamečka, J.: Na jedálnom lístku smrek. In.: Naše poľovníctvo, 12, 2005, s.13

Rajský, M., Vodňanský, M., Hell, P., Slamečka, J., Rajský, D.: Vhodnosť krmív pre srnčiu a jeleniu zver. In.: Naše poľovníctvo, 12, 2006, s. 6-7

Rajský, M., Vodňanský, M., Hell, P., Slamečka, J., Rajský, D.: Podiel drevinovej zložky v potrave jelenej zveri v podmienkach kultúrnej krajiny. In.: Slovenský veterinársky časopis, XXXI, 5, 2006, s. 332-335

Rajský, M., Vodňanský, M., Jurčík, R., Rajský, D.: Srny a srnčatá: dôležité aspekty výživy a selekcie. In. Naše poľovníctvo, 9, 2007, s. 8-9
Rajský, M., Vodňanský, M., Rajský, D: Faktory vplývajúce na tvorbu parožia u jeleňovitých Cervidae. In. Slovenský veterinársky časopis, 2009, XXXIV, 4, s. 256-260

Rajský, M., Vodňanský, M., Rajský, D., Jurčík, R.: Kondícia a parožie. In. Naše poľovníctvo, 8, 2007, s. 6-7

Rajský, M., Vodňanský, M., Rajský, D., Slamečka, J., Sokol, J.: Podmienky výživy srnca lesného Capreolus capreolus v kultúrnej krajine. In. Slovenský veterinársky časopis, 2007, XXXII, 4, s. 244-247

Rajský, M., Vodňanský, M., Slamečka, J., Garaj, M.: Príjem potravy a škody. In. Naše poľovníctvo, 2008, 11, s. 10-11

Rajský, M., Vodňanský, M., Poláčiková, M. 2010: Dreviny Prirodzená potrava zveri. In. Naše poľovníctvo, 4, 2010, s. 26-27

Rajský, M., Hell, P., Vodňanský, M., Rajský, D.: Divé kačice na Slovensku a v Českej republike. In.: Myslivost, 5, 2006, s. 29-32.

Rajský, M., Chrenková, M., Nitrayová, S.: Výpalky z obilia Perspektívny kŕmny doplnok pre zver. In. Myslivost, 56, 2008, 12, s. 26-27

Rajský, M., Vodňanský, M.: Jadrové krmivá pre prežúvavú zver: ÁNO-NIE? In. Myslivost, 58, 2010, 3, s. 34-35

Rajský, M., Vodňanský, M.: Celoročné vyrušovanie jelenej zveri a škody na lese. In Myslivost, 56, 2008, 8, s. 24-25

Rajský, M., Vodňanský, M.: Stres pôsobiaci na zver a jeho dôsledky. In. Myslivost, 56, 2008, 3, s. 32-33

Rajský, M., Vodňanský, M., Hell, P.: Nárast intenzity lúpania kôry ako následok vyrušovania jelenej zveri. In.: Myslivost, 10, 2005, s. 22-23

Rajský, M., Vodňanský, M., Hell, P., Rajčáková, Ľ.: Využitie biomasy lesných drevín v komplexných krmivách. In.: Myslivost, 57, 1, 2009, s. 18-20


Rajský, M., Vodňanský, M., Hell, P., Slamečka, J.: Jelenia zver Krmivá a lesné dreviny-zložky zimnej potravy. In: Myslivost, 55, 2007, 2, s. 28-31

Rajský, M., Vodňanský, M., Hell, P., Slamečka, J.: Jelenia zver Zimný obhryz kôry. In.: Myslivost, 2, 2006, s. 26-27

Rajský, M., Vodňanský, M., Hogh, J., Mutňanský, K.: Kŕmna zmes s obsahom lesnej biomasy v jeleniarskej praxi. In.: Myslivost, 57, 4, 2009, s. 22-24

Rajský, M., Vodňanský, M., Jurčík, R.: Srnčia zver: Čo rozhoduje pri tvorbe parožia? In. Myslivost, 8, 2007, s. 16-19

Rajský, M., Vodňanský, M., Jurčík, R.: K fyziológii pôrodu jelenej zveri. In. Myslivost, 56, 2008, 6, s. 46-47

Rajský, M., Vodňanský, M., Polačiková, M.: Výživná hodnota prirodzenej potravy prežúvavej zveri. In. Myslivost, 58, 2010, 2, s. 38-39

Rajský, M., Vodňanský, M., Slamečka, J.: Význam kvality krmív pre zver. In: Myslivost, 55, 2007, 11, s. 42-44

Rajský, M.: Zverina jeleňovitých z farmových chovov. In. Roľnícke noviny, 46, 2009, ročník 79, s. 15

Vodňanský, M., Rajský, M.: Repka ozimná a srnčia zver. In.: Poľovníctvo a rybárstvo, 7, 2004, s. 8
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok