Ing. Monika Michaličková
Zoznam odborných príspevkov

1. Krupová, Z. -   Michaličková, M. - Krupa, E.: Chovateľské ukazovatele výroby mlieka v rokoch 2006-2010. In: Náš chov, 72, 2012, č. 10, s. 65-66.

2. Michaličková, M. -   Krupová, Z. - Krupa, E.: Ekonomika výroby mlieka na Slovensku v rokoch 2006 -2010. In: Náš chov, 72, 2012, č. 11, s. 6-8.

3. Michaličková, M. - Krupová, Z. - Krupa, E.: Nákladové stropy pre nulovú rentabilitu výroby mlieka na Slovensku v rokoch 2006 -2010. In: Náš chov, 72, 2012, č. 12, s.9-10.

4. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E.: Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka. In: Náš chov, 73, 2013, č. 4, s. 6, 8.

5. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Gondeková, M.: Mlieko z automatu vs. mlieko predané do mliekarne. In: Roľnícke noviny, 83, 2013, č. 6, s. 22.

6. Michaličková, M. – Gondeková, M. – Krupová, Z.: Ekonomiku výroby mlieka sa oplatí držať pod kontrolou. In: DOJNICE – špeciálna príloha týždenníka Roľnícke noviny, 83, 2013, č. 43, s. 6-7.

7. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E.: Investícia do odchovu prvôstok v dojených a nedojených stádach. In: DOJNICE – špeciálna príloha týždenníka Roľnícke noviny, 83, 2013, č. 43, s. 7-8.

8. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E. – Svitáková, A.: Ekonomické výsledky chovu krav bez tržní produkce mléka. In: Náš chov, 74, 2014, č. 5, s. 41-43.

9. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E. – Vostrý, L.: Kombinované plemená vs. mäsové plemená. In: Náš chov, 74, 2014, č. 10, s. 28-31.

10. Michaličková, M. – Krupová, Z. - Krupa, E. – Vostrý, L. – Svitáková, A.: Zvýšení tržeb z telat – základ zlepšení ekonomiky chovu krav bez tržní produkce mléka. In: Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 21, 2014, č. 1, s. 40-41.

11. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E.: Ekonomika dojčiacich kráv v roku 2013: Pretrvávajúce červené čísla. In: Agromagazín, 16, 2014, č. 8, s. 48-49.

12. Michaličková, M. – Záhradník, M. – Krupová, Z. – Huba, J.: Ekonomika výroby mlieka v roku 2013: Nárast cien zmierňoval straty. In: Agromagazín, 16, 2014, č. 9, s. 12-13.

13. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E.: Optimalizácia parametrov v chove – kľúč k zlepšeniu ekonomiky mäsových stád. In: Agromagazín, 16, 2014, č. 10, s. 14-15.

14. Michaličková, M. – Záhradník, M. – Krupová, Z.: Ekonomika odchovu dojného dobytka v roku 2013: Stabilita nákladov na odchov prvôstok. In: Agromagazín, 16, 2014, č. 11, s. 14-15.

15. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E., Polák, P.: Extenzívny chov dobytka za rok 2013. In: Roľnícke noviny, 84, 2014, č. 33, s. 21.

16. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E.: Dojčiacu kravu si treba najskôr odchovať... In: Roľnícke noviny, 84, 2014, č. 35, s. 22.

17. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E. – Tomka, J.: Pastevný výkrm v stádach dojčiacich kráv. In: Roľnícke noviny, 84, 2014, č. 39, s. 20.

18. Michaličková, M. – Krupová, Z. – Krupa, E., Záhradník, M.: Extenzita vs. intenzita v chove dobytka – existuje jednoznačný víťaz? In: DOJNICE – špeciálna príloha týždenníka Roľnícke noviny – recenzovaný časopis pre živočíšnu produkciu, 3, 2014, s. 7-8.

.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok