Služby v oblasti poradenstva
 • komplexné programy rozvoja chovu jednotlivých druhov HZ
 • semináre, školenia, inštruktáže vo všetkých oblastiach ŽV
 • plemenársko-genetické programy zamerané na tvorbu výkonných typov HZ
 • testovanie potomstva
 • DNA testy vybraných genetických markerov vo vzťahu ku kvalite a produkcii mlieka, mäsa, reprodukčných vlastností a zdravotného stavu hospodárskych zvierat
 • analýza reprodukcie HZ
 • včasná diagnostika gravidity a zisťovanie neplodnosti pomocou sonografie
 • indukcia a synchronizácia ruje
 • hodnotenia kvality spermií hospodárskych a laboratórnych zvierat
 • komplexné projekty výživy, výroby, konzervovania a využitia krmív
 • výpočet kŕmnych dávok
 • optimalizácia kŕmnych zmesí
 • atesty nových, resp. špeciálne upravených krmív chemickými a biologickými metódami in vivo, in vitro, in situ
 • analýzy a posúdenie nutričnej hodnoty krmív
 • rozbory mlieka so zameraním na jeho kvalitu, chemické zloženie, technologické vlastnosti, zdravotné, hygienické a mikrobiologické ukazovatele
 • odborná interpretácia hodnôt zloženia a vlastností mlieka vrátane poradenstva ku kvalite a hygiene mlieka a k zdravotnému stavu dojníc
 • mikrobiologické rozbory mlieka – CPM, koliformné, termorezistentné, psychrotrofné, sporotvorné baktérie
 • vyšetrenie individuálnych vzoriek na zápaly mliečnej zľazy (mastitídy) HD, oviec, kôz, identifikácia patogénnych mikroorganizmov, stanovenie citlivosti na antibiotiká
 • mikrobiologické vyšetrenia v prvovýrobe mlieka (stery dojacích zariadení, tankov), vyšetrenia hygieny v priebehu dojenia
 • mikrobiologické vyšetrenia pitnej vody
 • certifikácia a kalibrácia autosamplerov pre odbery vzoriek surového kravského mlieka
 • návrhy na rekonštrukciu a modernizáciu maštalí
 • návrhy zootechnického režimu na farme
 • ekonomické analýzy navrhovanej reštrukturalizácie chovu
 • stanovenie ukazovateľov kvality všetkých druhov mäsa a mäsových výrobkov
 • analýza individuálnych a bazénových vzoriek mlieka
 • výkon zjednodušenej kontroly mliekovej úžitkovosti oviec v úžitkových chovoch
 • predaj plemenných jahničiek a aukčných baranov dojných plemien oviec
 • rozbor ovčej vlny
 • praktické zaškolenie pracovníkov pre strojové dojenie oviec
 • poradenstvo pri zakladaní a prevádzke chovov dojných a nedojných oviec
 • návrhy optimálnych postupov hospodárenia v podnikoch nachádzajúcich sa v oblastiach pôsobenia priemyselných imisií
 • vypracovávanie programov hospodárenia v chránených vodohospodárskych oblastiach a v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov
 • predaj násadových vajec a trojdňových japonských prepelíc
 • poradenstvo pri zakladaní a prevádzke intenzívnych chovov brojlerových králikov, farmových chovov zajaca poľného, králika divého a raticovej zveri, vrátane sprostredkovania dodávky zvierat základného stáda
 • projekty pre prevádzku rybochovných zariadení, vrátane predaja alebo sprostredkovania zabezpečenia násad
 • posudky a expertízy v odbore včelárstva
 • predaj včelích matiek
 • predaj liečiv a inštruktáž pri použití nových liečiv v chove včiel
 • rozbor včelieho medu a plodu
Kontaktujte nás:
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
951 41 Lužianky
Tel.: 037 6546 369
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok