welfare_header
vseob preprava hydina osipane telata

Welfare Quality® Assessment Protocol for Pigs

pdf alebo
pdf
     
     

Dobré životné podmienky zvierat: Komisia zvyšuje tlak na členské štáty, aby zaviedli zákaz individuálnych kotercov pre prasnice

pdf pdfSK pdfEN
     
     

Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare in pigs

pdf alebo pdf
     
     
Európska deklarácia o alternatívach chirurgickej kastrácie ošípaných
pdf alebo pdf
     

European Declaration on alternatives to surgical castration of pigs

pdf alebo pdf
     

SMERNICA RADY 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných

pdf alebo pdf
     

COUNCIL DIRECTIVE 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs

pdf alebo pdf
     

SMERNICA RADY 2001/88/ES z 23. októbra 2001, ktorá mení a dopĺňa smernicu 91/630/EHS stanovujúcu minimálne normy na ochranu ošípaných

pdf alebo pdf
     

COUNCIL DIRECTIVE 2001/88/EC of 23 October 2001 amending Directive 91/630/EEC laying down minimum standards for the protection of pigs

pdf alebo pdf
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok